Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Namsskogan. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune bruker vi metoden «Trygge barn og unge» som bygger på BTI-modellen for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid.